ประวัติความเป็นมา

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ระบบบำบัดอากาศเสีย และผลิตภัณฑ์ชิ้นงานไฟเบอร์กลาสสำหรับป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีในกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยเจนคอนได้ให้บริการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม มายาวนานกว่า 25 ปี

ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เราดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ”เราจะเป็นผู้นำด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ” และภายใต้พันธกิจที่ว่า ”เราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด”

จากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา นั่นเป็นเพราะเรายึดมั่นในมาตรฐานการทำงานที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากนี้ เจนคอน ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพสินค้าและระบบการให้บริการของเรา ซึ่งจะครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย และเราจะพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ไม่หยุดนิ่ง

เราขอตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และที่สำคัญที่สุด เราขอให้คำมั่นว่า เราจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน เพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีสุดจากเรา ตลอดไป