ระบบคุณภาพและมาตรฐาน

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานด้าน ระบบบำบัดอากาศเสีย ถังไฟเบอร์กลาสบรรจุสารเคมี และงานเคลือบไฟเบอร์กลาส ป้องกันการกัดกร่อน และชิ้นงานไฟเบอร์กลาสอื่นๆ ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเครื่องมือที่ทันสมัยและโรงงานที่ได้มาตรฐาน เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ให้กับลูกค้าได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

นอกจากนี้แล้ว เรายังพร้อมที่จะพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานต่อไป ไม่หยุดยั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สวยงามบนโลกใบนี้ เพราะเราตระหนักดีว่า การทำงานที่มีคุณภาพนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกๆ กระบวนการ รวมไปถึงการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

ISO 9001 : 2015

ปัจจุบัน บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ที่ว่าด้วยเรื่องของการมีระบบการจัดการคุณภาพในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร
มีนาคม 2550 – ISO 9001 : 2000
ตุลาคม 2552 – ISO 9001 : 2008
พฤษภาคม 2560 – ISO 9001 : 2015 (เวอร์ชั่นล่าสุด)

โดยมาตรฐานคุณภาพนี้จะครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ การผลิต การติดตั้ง และการให้บริการโดยรวมทั้งองค์กร ซึ่งทางเจนคอนได้มีการถูกตรวจติดตาม (Audited) กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจนคอนได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในเดือนพฤษภาคม 2560 และเราจะยังคงพร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดต่อไป