วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ


พันธกิจ

เราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด