ระบบบำบัดอากาศเสีย Bio Scrubber

ระบบบำบัดอากาศเสีย Bio Scrubber

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ หรือ Bio Scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดอากาศเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ที่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound ; VOC) สามารถบำบัดกลิ่นจากระบบน้ำเสียหรือกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ ทำให้อากาศไม่กลายเป็นมลพิษอีกต่อไป

ระบบการทำงานของ ไบโอสครับเบอร์ จะประกอบด้วยตัวกลางเทียมหรือแพ็คกิ้งมีเดีย ซึ่งตัวกลางเทียมนี้จะมีหน้าที่เหมือนกับตัวกลางใน Wet Scrubber คือใช้เพื่อให้เกิดพื้นที่ผิวไว้สำหรับให้เกิดการเกาะสะสมของจุลินทรีย์ เมื่ออากาศที่มีสารปนเปื้อนไหลขึ้นจากด้านล่างของถัง ผ่านขึ้นมายังชั้นตัวกลางเทียมจะถูกน้ำที่มีจุลินทรีย์ซึ่งช่วยในการบำบัดบริเวณหอสเปรย์ (Spray Tower) ก๊าซที่เสียจะไหลลงมาที่ด้านล่างของระบบ เหลือแต่อากาศที่ดีปล่อยออกสู่ภายนอก

ในส่วนของน้ำที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนที่ถูกดูดซับจะถูกส่งไปยังถังพัก และเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพขึ้นที่ถังพัก หลังจากนั้น น้ำจากกระบวนการย่อยสลายจากถังพักจะถูกนำไปใช้อีกครั้ง ดังนั้นจะเหลือน้ำทิ้งในปริมาณน้อยที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ระบบไบโอสครับเบอร์ เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมโรงงานเอทานอล โรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงงานอาหาร โรงงานปิโตรเคมี โรงงานบำบัดน้ำเสีย และ โรงงานไบโอแก๊ส เป็นต้น

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Bio Scrubber

  • ใช้สารเคมีในระบบน้อย ทำให้ไม่เป็นอันตรายและไม่เพิ่มมลพิษในสิ่งแวดล้อม
  • ใช้พลังงานในระบบมาสูงมาก มีค่าใช้จ่ายในการ Operation ต่ำ
  • บำรุงรักษาง่าย
  • น้ำจากระบวนการย่อยสลายจากถังพักจะถูกนำไปใช้ใหม่อีกครั้งได้
  • น้ำเสียที่ต้องปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีปริมาณน้อยมาก ไม่ต้องบำบัดด้วยระบบอื่นต่ออีก