ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

หน้าแรกผลิตภัณฑ์ ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Ducting System ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด แล้วระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่อไฟเบอร์กลาส ของเรา มีลักษณะเป็นท่อทรงกลม หรือทรงเหลี่ยม ผลิตด้วยเครื่องจักรแบบ Filament Winding ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสมบัติเด่นของท่อไฟเบอร์กลาสคือ สามารถทนการกัดกร่อนจากสภาพอากาศที่มีความเป็นกรด ด่าง หรือสารเคมีได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ เรายังมีท่อหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ Capacity ของระบบลูกค้า

โดยเจนคอนจะมีทีมวิศวกรที่เชียวชาญในการออกแบบและเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อให้เหมาะสมกับชนิดของอากาศเสีย ซึ่งนอกเหนือจาก FRP ได้แก่ ท่อสแตนเลส (SUS 304 Duct) หรือ ท่อกัลวาไนซ์ (Galvanized Duct) และวัสดุชนิดอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่มักจะมีการติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบท่อไฟเบอร์กลาส คือฮู้ดไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Hood ซึ่งฮูดจะถูกติดตั้งบริเวณที่ครอบคลุมแหล่งกำเนิดมากที่สุด เพื่อให้ฮู้ดดูดไอกรด / ไอสารเคมี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปร่างของ FRP Hood นั้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะการดูดอากาศที่แตกต่างกัน เช่น Canopy Hood หรือ Slot Hood เป็นต้น

หลังคาไฟเบอร์กลาส (FRP Roof / FRP Cover) สำหรับคลุมบ่อสารเคมี / บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่มีไอกรด ไอสารเคมีความเข้มข้นสูง สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ที่กระบวนการผลิตมีการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมี เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น โดยเราสามารถออกแบบระบบท่อไฟเบอร์กลาสเพื่อติดตั้งเชื่อมต่อฮูด พัดลมไฟเบอร์กลาส และอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียได้ เพื่อใช้เป็นทางการไหลเข้า-ออกของอากาศในระบบบำบัดอากาศเสีย

ท่อทนการลามไฟ หรือ ท่อไม่ไหม้ไฟ เคลือบภายในด้วย Vinyl Ester Resin ที่มีคุณสมบัติหลักของท่อในความทนการกัดกร่อนจากไอกรด / ไอสารเคมี และเพิ่มคุณสมบัติเด่นในการทนการลามไฟ โดยการเคลือบภายนอกด้วย Phenolic Resin ทำให้ท่อไฟเบอร์กลาส FM Approved ไม่ติดไฟ ไม่ไหม้ไฟ และไม่ก่อให้เกิดประกายไฟใดๆ ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน

ท่อไฟเบอร์กลาสชนิดนี้ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ Dia. 2" (50 มม.) ไปจนถึง dia. 160" (4000 มม.) เหมาะกับโรงงานประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดัคเตอร์ แผงวงจร แผ่นดิสก์ ไดรฟ์ เมโมรี่หรืออุปกรณ์ Storage ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงห้องปฏิบัติการงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ หรือโรงงานอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานระบบท่อไฟเบอร์กลาสที่มีความเซฟตี้มาตรฐานขั้นสูง