ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด Fume Hood Cupboard

ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด Fume Hood Cupboard

ตู้ดูดควัน หรือ ตู้ดูดไอกรด / ไอสารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GENCONLAB เป็นตู้ดูดควันแบบสำเร็จรูป ใช้สำหรับดูดไอกรด/ ไอสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่เป็นอันตรายออกจากห้องทำงาน โดยโครงสร้างตู้ดูดควันทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งภายนอกและภายตู้ ทำให้พื้นผิวของตู้สามารถทนอุณหภูมิสูง และทนทานการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด หรือ Fume Hood ของเจนคอน ได้คำนึงถึงหลักการความปลอดภัยทั้ งกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เราจึงมีตู้ดูดควันรุ่นพิเศษที่ลูกค้าสามารถติดตั้งระบบบำบัดไอสารเคมีในตัวเพิ่มเติมได้ คือ อุปกรณ์ Activated Carbon และรุ่นที่มีอุปกรณ์ Wet Scrubber เพื่อที่จะสามารถดูดอากาศเสีย แล้วเข้ามาบำบัดในอุปกรณ์ดังกล่าว แล้วค่อยปล่อยอากาศที่ดีออกสู่ภายนอก

นอกจากนี้ ตู้ดูดควัน หรือ ตู้ดูดไอกรด Fume Hood แล้ว สินค้าภายใต้ แบรนด์ GENCONLAB ยังรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในห้องแลป (Laboratory Furniture) ที่เน้นการออกแบบให้เหมาะสมและลงตัวตามพื้นที่ใช้งานของลูกค้า มีความสวยงาม และทนทานต่อสารเคมีได้อีกด้วย ซึ่งเจนคอนรับให้คำปรึกษาในการออกแบบ ผลิต ติดตั้งฟูมฮูดและเฟอร์นิเจอร์แลปแบบครบวงจร

ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow)

เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะงานด้านชีววิทยา เช่น การเขี่ยเชื้อ หรือการเพาะเลี้ยงเชื้อตัวอย่าง โดยจะใช้ตู้ปลอดเชื้อสำหรับกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนในอากาศ และอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย และสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหากสูดดมเข้าไป หลักการทำงานของตู้ปลอดเชื้อ ก็คือจะช่วยทำให้อากาศในพื้นที่ทำงานสะอาด ซึ่งอากาศที่เข้า-ออกจะถูกกรองโดยแผ่นกรอง HEPA ให้เป็นอากาศที่สะอาด ก่อนที่จะถูกถ่ายเทออกนอกตู้ หรือไหลเวียนภายในตู้ ดังนั้น ตู้ปลอดเชื้อนอกจากจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อจากสิ่งปนเปื้อนในอากาศแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเรามีตู้ปลอดเชื้อหลากหลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า