ระบบบําบัดอากาศเสีย
สครับเบอร์และคาร์บอน
พัดลมไฟเบอร์กลาส
/ โบลเวอร์
ถังไฟเบอร์กลาส
/ ถังสารเคมี
ระบบท่อไฟเบอร์กลาส
งานเคลือบ
ไฟเบอร์กลาส
ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด และเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป